Hem

Sven Larsson

Välkommen till
min hemsida

Låt mig få presentera min nya bok ...

Falkenberg

Staden formas 1830-2020

Falkenberg var ännu under första hälften av 1800-talet en stor bondby. Långsamt växte den ur sin isolering och blev alltmer stadslik. Omvandlingen under 1950-, 60- och 70-talet var total.

... och tidigare böcker

När hallänningarna blev svenskar

Halland blev svenskt 1645, men blev hallänningarna svenskar? Boken vill söka svaret på frågan.

När gränslandet fick fred

Halland fick efter århundraden av krig en permanent fred 1721. Boken redovisar och diskuterar den svåra återhämtningen.

Ätrans dalgång. Berättelsen om ett gränsland

Halland och Västergötland länkades samman via Ätradalen, som tidvis var en krigszon men framför allt öppnade för fredligt handelsutbyte.